Curs Planificare și organizare

Stabilește metode sistematice de acțiune pentru a asigura realizarea obiectivelor specifice.

Competențe vizate

 • Ține evidența informațiilor (de exemplu: liste de sarcini, calendare de întâlniri, etc) și monitorizează stadiul de îndeplinire al activităților

 • Creează și respectă planuri de acțiune pentru atingerea obiectivelor

 • Stabilește prioritățile și acționează în consecință, abordând mai întâi cea mai importantă problemă

 • Stabilește cu precizie și respectă necesarul timp și resurse pentru îndeplinirea tuturor sarcinilor

 • Identifică și utilizează oportunități pentru îmbunătățirea alocării resurselor

Modul de desfăşurare a cursurilor teoretice şi a aplicaţiilor practice

 • Curs on-line / fizic
 • Formare teoretică

 • Formare practică

 • Prelegere participativă

 • Dezbateri / Jocuri de rol

 • Exemplificare

 • Studiu de caz

Durata cursului: 20 ore

Materialele oferite cursanţilor

 • Suport de curs

 • Materiale suplimentare de lucru

Formă de evaluare: Test grilă cu 20 întrebări

Cost: 1.200,00 lei + TVA

Solicita o oferta personalizata in functie de nevoile firmei tale

Contacteaza-ne