Evaluare si studii de fezabilitate

Royal Synergy va ofera servicii de consultanta si evaluare pentru afaceri si active corporale sau necorporale,  in conformitate cu Standardele Internationale de Evaluare.

Aplicarea principiilor din aceste standarde va necesita exercitarea rationamentelor impartiale, referitoare la credibilitatea care trebuie atribuita diferitelor date faptice sau ipoteze utilizate pentru a ajunge la o concluzie asupra valorii estimate.

Pentru ca procesul de evaluare sa fie credibil, este important ca utilizarea rationamentelor sa fie conforme unui mediu care promoveaza transparenta procesului si care minimalizeaza influenta oricarori factori subiectivi asupra evaluarii.

Ce servicii putem efectua  pentru dumneavoastra:

 • Intocmire de studii de oportunitate si evaluare pentru operatiuni de restructurare (divizari, fuziuni, preluari de active si participatii)

 • Analiza fluxurilor de numerar, a indicatorilor financiari ai intreprinderilor si incadrare in clasa de standing financiar

 • Evaluare pentru raportare financiara in conformitate cu Standardele de Raportare Financiara aplicabile

 • Indrumare metodologica pentru operatiuni de majorare de capital si calculul primelor de emisiune

 • Inventarierea si reevaluarea activelor fixe corporale inregistrate in patrimoniul institutiilor publice

 • Intocmire de studii de fezabilitate pentru proiecte de investitii

 • Evaluare pentru determinarea valorii impozabile a cladirilor

 • Evaluarea  activelor imobilizate si a activelor necorporale

 • Evaluare de intreprinderi si participatii la intreprinderi

 • Analiza cost-beneficiu pentru proiecte de investitii

 • Intocmirea de rapoarte de analiza financiara

 • Testarea periodica a deprecierii activelor