Audit intern

Echipa de audit efectueaza, cu ocazia planificarii mandatului de audit intern, evaluarea eficientei si eficacitatii politicilor si procedurilor de lucru utilizate de catre entitate.

Acestea sunt analizate atat din punct de vedere al gradului de adecvare a ariei de cuprindere a programelor conexe aplicate, cat si al performantelor acestora, pentru a determina masura in care rezultatele auditului intern conduc spre indeplinirea obiectivelor stabilite.

Obiective:

Conformitate

Verificarea conformitatii activitatilor din entitatea auditata cu politicile, programele si managementul acestuia, in conformitate cu prevederile legale.

Eficacitate

Evaluarea gradului de adecvare si aplicare a controalelor financiare si non-financiare dispuse si efectuate de catre conducerea unitatii in scopul cresterii eficientei activitatii entitatii.

Realitate

Evaluarea gradului de adecvare a datelor/informatiilor financiare si nefinanciare destinate conducerii pentru cunoasterea realitatii din entitate

Prevenire

Protejarea elementelor patrimoniale bilantiere si extrabilantiere, precum si identificarea metodelor de prevenire a fraudelor si pierderilor de orice fel.

Solicita o oferta personalizata in functie de nevoile firmei tale

Contacteaza-ne