Auditul financiar reprezinta, in sens larg, activitatea efectuata de auditorii financiari in vederea exprimarii unei opinii asupra situatiilor financiare sau a unor componente ale acestora, exercitarea altor misiuni de asigurare si servicii profesionale, potrivit reglementarilor legale in domeniu.

Pandemia Covid-19 (Coronavirus) are un impact global si afecteaza in mod semnificativ intregul lant economic. In timp ce auditorii supravegheaza indeaproape evolutia economica a companiilor auditate, Comitetul Organismelor Europene de Supraveghere a Auditului, atrage atentia asupra provocarilor fara precedent cu care se confrunta auditorii si care ar putea avea un efect negativ asupra calitatii auditului in aceasta perioada.

Chiar daca, misiunile de audit se realizeaza cu dificultate, acestea trebuie, negresit, sa atinga obiectivele asumate:

 • reflectarea imaginii fidele a situatiei patrimoniului si a rezultatelor financiare in bilantul contabil si in contul de profit si pierdere;

 • exprimarea unei opinii privind masura in care situatiile financiare prezinta o imagine fidela a afacerilor entitatii economice la data bilantului si a rezultatelor exercitiului incheiat, cu respectarea legilor in vigoare si a practicilor din tara in care entitatea economica auditata isi are sediul social;

 • mentinerea calitatii si coerentei sistemului contabil, astfel incat sa asigure certitudinea reflectarii in bilant si in contul de profit si pierdere, in mod corect, sincer si complet a patrimoniului, situatiei financiare si rezultatelor exercitiului;
 • imbunatatirea utilizarii informatiei contabile;
 • aprecierea performantelor si eficientei sistemelor de informare si organizare.

Misiunea de audit, trebuie adaptata astfel, noilor realitati si limitari cu care se confrunta intreaga omenire. Rolul auditorului financiar se distinge prin calitatea sa de ultim aparator fata de interesul public, respectiv fata de toate partile interesate in activitatile derulate de compania auditata: actionari, salariati, furnizori, creditori, banci, buget de stat, organisme de bursa si investitori.

audit-financiar-garantia-adevarului-si-incertitudinile-COVID-19-coronavirus-royal-synergy-blog

Fata de misiunile de audit realizate pana acum, se impune ca auditorii financiari sa acorde atentie sporita urmatoarelor elemente constitutive ale performantei auditului:

 • Obtinerea de probe de audit adecvate suficiente. Indiferent de restrictiile de calatorie, precum si de disponibilitatea limitata a personalului din cauza unor considerente de sanatate publica, capacitatea auditorilor de a obtine suficiente dovezi de audit adecvate nu trebuie sa fie afectata. In aceasta noua conjunctura trebuie avut in vedere exploatarea unor mijloace tehnologice alternative, precum si alocarea unui buget de timp suplimentar. Masura guvernamentala de prorogare pana la 31 iulie 2020 a termenului pentru depunerea situatiilor financiare incheiate pentru anul 2019, stabilita prin OUG 48/2020, este de bun augur, asigurand auditorilor financiari termene mai largi, suficiente pentru eliminarea eventualelor limitari de comunicare sau evaluare.

 • Capacitatea de a continua activitatea de catre compania auditata, reprezinta un element sensibil in aceasta perioada si care trebuie testat cu maxima atentie si preocupare continua de catre auditori. Circumstantele actuale de incertitudine, lipsa previziunilor si estimarile negative fata de parcursul economiei mondiale, pot modifica perspectiva evolutiei companiilor auditate. In lipsa unor elemente previzibile, evaluarile situatiei de fapt din prisma rationamentului profesional al auditorilor, vor constitui, pentru utilizatorii raportului de audit, referinte consistente in ceea ce priveste performantele economice ale companiei.

 • O importanta deosebita trebuie acordata si evenimentelor ulterioare datei bilantului, intrucat acestea genereaza ajustari ale situatiilor financiare, care pot face diferenta intre o situatie de continuitate a activitatii sau aplicarea politicilor contabile pentru lichidare.
  Pentru majoritatea entitatilor, criza a aparut dupa sfarsitul exercitiului financiar. Auditorii trebuie sa evalueze daca informatiile furnizate de companie cu privire la impactul calitativ si cantitativ al realitatii generate de pandemia Covid-19 se constituie pe o baza rezonabila, lipsita de denaturari, erori sau alte elemente fara o semnificatie reala.
  Potrivit prevederilor pct. 72 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1802/2014, evenimentele ulterioare datei bilantului sunt „acele evenimente, favorabile sau nefavorabile, care au loc intre data bilantului si data la care situatiile financiare anuale sunt autorizate pentru emitere”. Acestea includ toate evenimentele care au loc pana la data la care situatiile financiare anuale sunt autorizate pentru emitere, chiar daca acele evenimente au loc dupa declararea publica a profitului sau a altor informatii financiare selectate.

 • Comunicarea cu comitetul de audit sau cu guvernanta, trebuie mentinuta permanent, chiar si prin mijloace electronice, intrucat pozitia financiara a companiei, credibilitatea si evolutia viitoare probabila poate depinde de opinia auditorului. In functie de impactul pandemiei Covid-19 fata de activitatea companiei auditate, ar trebui introdus in raportul de audit un paragraf special menit sa clarifice sau sa detalieze modificarea opiniei exprimate asupra situatiilor financiare.

audit-financiar-garantia-adevarului-si-incertitudinile-COVID-19-coronavirus-royal-synergy-blog

„In vreme de criza, auditorul financiar trebuie sa ramana un pilon al stabilitatii si al justei evaluari, intrucat utilizatorii situatiilor financiare trebuie protejati de eventuale denaturari cauzate de fraude, erori sau alte elemente subiective. Auditorul financiar va oferi in permanenta, partilor interesate, garantia adevarului. De la actionariat, salariati, autoritati ale statului pana la cel din urma creditor al companiei, cu totii trebuie sa cunoasca si constientizeze reala performanta companiei. Impreuna putem identifica solutiile potrivite si regandi drumul spre performanta”, a mentionat Alexandru Paru, Partener, Audit & Assurance Services, Royal Synergy.

Contact media

Andra Diaconescu, Head of Marketing and Communication, Royal Synergy
andra.diaconescu@royalaudithouse.ro | 0729 383 028