Business Inventive Zone S.R.L., Universitatea din București, Agenția Națională a Funcționarilor Publici și Wilshire Business House S.R.L., anunță demararea proiectului:

„Student activ – Profesionist de succes – PRO-ACTIV 2020!” – POCU/626/6/13/130823

 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6, Prioritatea de investiții 10.iv, Obiectiv specific 6.13, Denumire Apel „Stagii de practică pentru studenți”, Regiuni mai puțin dezvoltate, Cod Apel POCU/626/6/13.

Obiectiv general

 

Obiectivul general al proiectului este consolidarea și dezvoltarea a 9 parteneriate cu angajatori pentru sprijinirea și dezvoltarea competențelor și aptitudinilor profesionale pe o perioadă de 24 luni a 284 de studenți din cadrul domeniilor economic și administrație publică în procesul de tranziție din mediul educațional către piața muncii prin intermediul unui sistem integrat, intensiv și coerent de servicii de consiliere și orientare profesională, organizarea de stagii de pregătire practică, din care 63 dintre acestea în entități care activează în domenii de specializare inteligentă, workshop-uri și vizite de studiu în vederea facilitării inserției pe piața muncii a unui număr de 106 studenți.

 

În cadrul proiectului au fost prevăzute măsuri specifice să conducă spre creșterea numărului absolvenților de învățământ universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Principalele rezultate planificate sunt:

  • Organizarea unei campanii de conștientizare privind importanța participării studenților la stagii de practică derulată cu implicarea actorilor locali cu un grad ridicat de relevanță, actori locali angrenați precum unități școlare, ONG-uri, instituții publice, agenți economici, adresată atât studenților aflați în căutarea unei rute profesionale, cât și angajatorilor, în demersul de implicare activă a acestora în etapa de pregătire practică a studenților.

  • Crearea a 9 parteneriate între instituția de învățământ și angajatori pentru derularea stagiilor de pregătire practică.

  • Activități de îmbunătățire a infrastructurii mediilor de practică prin dotarea spațiilor de practică și amenajarea unui Laborator de neuromarketing, marketing senzorial și experiențial în cadrul căruia se vor derula activități ce oferă studenților oportunitatea de a studia comportamentul consumatorului mai aproape de realitate.

  • 284 studenți participanți vor beneficia de stagii de practică prin intermediul cărora vor intra în contact direct cu un mediu de lucru profesionist, acumulând informații cu caracter transversal legate de fluxurile de lucru dintr-o companie.

  • 19 concursuri organizate pentru stimularea studenților cu cele mai bune performanțe în cadrul programelor de practică derulate și acordarea a 95 de premii.

  • 284 de studenți participanți la sesiunile de consiliere și orientare în carieră din cadrul proiectului.

  • Organizarea a 3 workshop-uri de dezvoltare personală, la care vor participa studenții incluși în grupul țintă, precum și invitați din mediul de afaceri, evenimente prin care se dorește crearea unei punți între mediul angajatorilor și cel universitar, cu scopul facilitării inserției tinerilor într-un mediu de lucru relevant pentru domeniile de studii urmate.

  • Înființarea unei întreprinderi simulate în domeniul marketing ce va funcționa în cadrul Laboratorului de neuromarketing, marketing senzorial și marketing experiențial.

Proiectul Student activ – Profesionist de succes – PRO-ACTIV 2020! – POCU/626/6/13/130823 se derulează pe o perioadă de 24 luni, în intervalul 27.11.2020 – 26.11.2022. Valoarea totală a proiectului este de 4.743.975,45 lei, din care 3.957.379,87 lei reprezintă cofinanțarea Uniunii Europene, 520.065,28 lei reprezintă cofinanțare națională și 266.530,30 lei reprezintă cofinanțare proprie a partenerilor.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Date de contact:

Anca Petrucă – Coordonator partener

Email: contact@business-inventive-zone.ro