Universitatea din București în parteneriat cu Royal Audit House S.R.L. anunță demararea proiectului:

„Carieră de succes în psihologie!” – POCU/626/6/13/130770

 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritara 6, Prioritatea de investiții 10.iv, Obiectiv specific 6.13, Denumire Apel „Stagii de practică pentru studenți”, Regiuni mai puțin dezvoltate, Cod Apel POCU/626/6/13.

Obiectiv general

 

Obiectivul general al proiectului este de consolidare și dezvoltare a 11 parteneriate cu angajatori pentru sprijinirea și dezvoltarea competențelor și aptitudinilor profesionale pe o perioadă de 24 luni a 284 de studenți din cadrul domeniului psihologie în procesul de tranziție din mediul educațional către piața muncii prin intermediul unui sistem integrat, intensiv și coerent de servicii de consiliere și orientare profesională, organizarea de stagii de pregătire practică, din care 63 dintre acestea în entități care activează în domenii de specializare inteligentă, workshop-uri și vizite de studiu în vederea facilitării inserției pe piața muncii a unui număr de 106 studenți.

În cadrul proiectului au fost prevăzute măsuri specifice să conducă spre creșterea absolvenților de învățământ universitare care îți găsesc un loc de muncă, urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Principalele rezultate planificate sunt:

  • Organizarea unei campanii de conștientizare privind importanța participării studenților la stagii de practică ce se va derula cu implicarea actorilor locali cu un grad ridicat de relevanță, actori locali angrenați precum unități școlare, ONG-uri, instituții publice, agenți economici, campanie are un dublu scop, adresându-se atât studenților aflați în căutarea unei rute profesionale, cât și angajatorilor, în demersul de implicare activă a acestora în etapa de pregătire practică a studenților în conformitate cu criteriile și necesitățile de angajare actuale de pe piața muncii.

  • Crearea și consolidarea unui număr total de 11 parteneriate între instituția de învățământ și angajatori pentru derularea stagiilor de pregătire practică.

  • Organizarea a 2 workshop-uri de diseminare sistem de informare coordonată cu scopul de a asigura un teren comun pentru demersul educațional și exigențele pieței muncii, dar și cu beneficii în asigurarea sustenabilității, adresarea riscurilor și ca demers de inovare în parteneriatul social relevant la nivel local/regional.

  • Organizarea unui workshop pentru diseminarea, transferul și valorificarea bunelor practici dezvoltate în cadrul proiectului la nivel local și regional.

  • Dezvoltarea unui Laborator de Cercetare Psihologică și Practică Profesională (LCPP) și dotarea cu resurse materiale a spațiilor de practică pentru domeniul psihologie ce au ca scop evoluția cercetării și practicii profesionale pentru studenții de la licență și master, în specializările: clinic, psihoterapie, educație, muncă, și domenii interdisciplinare.

  • 284 studenți din domeniul psihologie participanți în cadrul stagiilor de practică prin intermediul cărora vor intra în contact direct cu un mediu de lucru profesionist, consolidând și extinzând astfel noțiunile teoretice acumulate ca urmare a parcurgerii programei universitare.

  • 28 concursuri organizate pentru stimularea studenților cu cele mai bune performanțe în cadrul programelor de practică derulate și acordarea a 112 premii.

  • 284 de studenți participanți la sesiunile de consiliere și orientare în carieră din cadrul proiectului..

  • Organizarea unui număr de 3 workshop-uri de dezvoltare personală, pe perioadă a 3 zile, la care vor participa studenții incluși în grupul țintă, precum și invitați din mediul de afaceri/angajatori, evenimente prin intermediul cărora se urmărește crearea unei apropieri între mediul angajatorilor și cel universitar, cu scopul facilitării inserției tinerilor într-un mediu de lucru relevant pentru domeniile de studii urmate.

  • Derularea unui program de antreprenoriat adaptat studenților din domeniul psihologie în cadrul căruia se vor avea în vedere: introducerea în antreprenoriat și dezvoltarea de competențe specifice pentru studenții din grupul țintă, înființarea unei „Întreprinderi Simulate” în domeniul psihologie / resurse umane ce va funcționa în cadrul Laboratorului de Cercetare Psihologică și Practică Profesională (LCPP) și 15 vizite de studiu la organizații relevante pentru domeniu psihologie / domeniul antreprenorial.

Proiectul Carieră de succes în psihologie – POCU/626/6/13/130770 se derulează pe o perioadă de 24 luni, în intervalul 02.12.2020 – 01.12.2022. Valoarea totală a proiectului este de 4.485.195,11 lei, din care 3.769.186,78 lei reprezintă cofinanțarea Uniunii Europene, 595.789,83 lei reprezintă cofinanțare națională și 120.218,50 lei reprezintă cofinanțare proprie a partenerilor.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Date de contact:

Gabriela Stănășilă – Coordonator partener

Email: gabriela.stanasila@royalaudithouse.ro